Public Health Wales statement on Novel Coronavirus (COVID-19) outbreak

Nid ydym yn cyhoeddi datganiad dyddiol bellach. I gael y newyddion diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru am bandemig Coronafeirws, ewch i adran newyddion ein gwefan. Fel arall, ewch i'n dangosfwrdd gwyliadwriaeth i gael data sy'n ymwneud รข'r pandemig, a fydd yn parhau i adrodd chwe diwrnod yr wythnos. Byddwn yn cynnal y gallu i ailgyflwyno'r datganiad dyddiol os bydd angen.


We are no longer publishing a daily statement. For the latest Public Health Wales news about the Coronavirus pandemic, please visit the news section of the our website. Alternatively please visit our surveillance dashboard for data relating to the pandemic, which will continue to report six days a week. We will maintain the ability to reintroduce the daily statement if necessary.